Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v ZÁRUBA FOOD

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v ZÁRUBA FOOD, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0004571, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

ZÁRUBA FOOD a.s.

Vrbenská 27, 370 21 České Budějovice